KOOLIPERE

Õpetajad


ÕPETAJAD

Ained

Meiliaadress

Anneli Jõeloo

algklasside õpetaja, 2. klassi klassijuhataja, PPR*

anneli@osulapk.ee

Anti Ossis

direktor

anti@osulapk.ee

Diana Juss

4. kl inglise keel, väikeklassi õpetaja

diana@osulapk.ee

Jaak Kepp 9. kl füüsika jaak.kepp@osulapk.ee

Kairit Thealane      

3., 5.-9. kl inglise keel, loovtöö alused, 5. klassi klassijuhataja

kairit@osulapk.ee

Karin Peterson     

algklasside õpetaja,  4. klassi klassijuhataja, PPR*

karin.peterson@osulapk.ee

Krista Hütsi

tütarlaste käsitöö, kunstiõpetus

krista.hutsi@osulapk.ee       

Kristel-Liis Vähi

kehaline kasvatus

kristel.joendi@osulapk.ee

Kristi Serv

eripedagoog, 4. kl kodulugu, õpiabi, eesti keel

kristi@osulapk.ee

Kristina Siska

algklasside õpetaja, 1. kl klassijuhataja, 2.-3. kl kodulugu,  PPR*

kristina@osulapk.ee

Külli Karro

algklasside õpetaja, arvutiõpetus,  haridustehnoloog, 3. klassi klassijuhataja,  PPR*

kylli.karro@osulapk.ee

Margot Lainemaa

9. kl matemaatika, ajalugu, 7. kl loodusõpetus, keemia, 8.  kl füüsika, 8. kl klassijuhataja

margot.lainemaa@osulapk.ee

Marianne Kanep

õppealajuhataja, 6.-8. kl vene keel

marianne@osulapk.ee

Rebeka Käär

5.-9. kl eesti keel, 5.-9. kl kirjandus,  9. klassi klassijuhataja

rebeka.kaar@osulapk.ee

Sirli Hellamaa

muusikaõpetus

sirli.hellamaa@osulapk.ee

Taavi Mölder

tehnoloogiaõpetus

taavi.molder@osulapk.ee

Tairi Maidla PPR* tairi.maidla@osulapk.ee

Tiia Linnas

geograafia, sotsiaalpedagoog, 6. klassi klassijuhataja

tiia@osulapk.ee

Tiina Männe

7. kl ettevõtlus, 4B kl kunstiõpetus, PPR*

tiina.manne@osulapk.ee

Tiiu Alter

5.-8. kl matemaatika, õpiabi

tiiu@osulapk.ee

Viia Haller

5.-6. kl loodusõpetus, 5., 9. kl vene keel, bioloogia, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, 7. klassi klassijuhataja

viia.haller@osulapk.ee

 

PPR*- pikapäevarühma õpetaja

 

 

 

PPR*- pikapäevarühma õpetaja

 

 

ÕPETAJAD

Ained

Meiliaadress

Anneli Jõeloo

algklasside õpetaja, 2. klassi klassijuhataja, PPR*

anneli@osulapk.ee

Anti Ossis

direktor

anti@osulapk.ee

Diana Juss

4. kl inglise keel, väikeklassi õpetaja

diana@osulapk.ee

Jaak Kepp 9. kl füüsika jaak.kepp@osulapk.ee

Kairit Thealane      

3., 5.-9. kl inglise keel, loovtöö alused, 5. klassi klassijuhataja

kairit@osulapk.ee

Karin Peterson     

algklasside õpetaja,  4. klassi klassijuhataja, PPR*

karin.peterson@osulapk.ee

Krista Hütsi

tütarlaste käsitöö, kunstiõpetus

krista.hutsi@osulapk.ee       

Kristel-Liis Vähi

kehaline kasvatus

kristel.joendi@osulapk.ee

Kristi Serv

eripedagoog, 4. kl kodulugu, õpiabi, eesti keel

kristi@osulapk.ee

Kristina Siska

algklasside õpetaja, 1. kl klassijuhataja, 2.-3. kl kodulugu,  PPR*

kristina@osulapk.ee

Külli Karro

algklasside õpetaja, arvutiõpetus,  haridustehnoloog, 3. klassi klassijuhataja,  PPR*

kylli.karro@osulapk.ee

Margot Lainemaa

9. kl matemaatika, ajalugu, 7. kl loodusõpetus, keemia, 8.  kl füüsika, 8. kl klassijuhataja

margot.lainemaa@osulapk.ee

Marianne Kanep

õppealajuhataja, 6.-8. kl vene keel

marianne@osulapk.ee

Rebeka Käär

5.-9. kl eesti keel, 5.-9. kl kirjandus,  9. klassi klassijuhataja

rebeka.kaar@osulapk.ee

Sirli Hellamaa

muusikaõpetus

sirli.hellamaa@osulapk.ee

Taavi Mölder

tehnoloogiaõpetus

taavi.molder@osulapk.ee

Tairi Maidla PPR* tairi.maidla@osulapk.ee

Tiia Linnas

geograafia, sotsiaalpedagoog, 6. klassi klassijuhataja

tiia@osulapk.ee

Tiina Männe

7. kl ettevõtlus, 4B kl kunstiõpetus, PPR*

tiina.manne@osulapk.ee

Tiiu Alter

5.-8. kl matemaatika, õpiabi

tiiu@osulapk.ee

Viia Haller

5.-6. kl loodusõpetus, 5., 9. kl vene keel, bioloogia, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, 7. klassi klassijuhataja

viia.haller@osulapk.ee