Ettevõtlusõpe


Osula Põhikoolis õpetatakse ettevõtlust valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga. 

Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

Oleme liitunud JA EESTI programmiga "7 sammu"

 

Ettevõtlusõpetuse ainekava

Osula Põhikoolis õpetatakse ettevõtlust valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga. 

Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

Oleme liitunud JA EESTI programmiga "7 sammu"

 

Ettevõtlusõpetuse ainekava