KOOLIPERE

Õppenõukogu


Õppenõukogude toimumise ajakava 2021/2022 õa

24.11.2021  koosolek nr 1

 • Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
 • Arengukava 2022 - 2028 kinnitamine.
 • Ülevaade 2021. a eelarve täitmisest ja ettepanekud 2022. a eelarvesse.
 • I trimestri kokkuvõtted, vajadusel tugimeetmete määramine.
 • Muudatuste sisseviimine loovtöö läbiviimise korda.

 

16.03.2022   koosolek nr 2

 • Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
 • II trimestri tulemuste  kokkuvõte, vajadusel tugimeetmete  määramine.

 

9.06.2022    koosolek nr 3

 • Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
 • 1.–8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja õpilaste tunnustamine.
 • Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.

 

16.06.2022   koosolek nr 4

 • Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (seoses täiendava õppetöö sooritamisega). 
 • Õpilaste põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
 • Õpilaste tunnustamine põhikooli lõpetamisel.

 

august 2022 koosolek nr 5

 • Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
 • Üldtööplaani arutelu.

Õppenõukogude toimumise ajakava 2021/2022 õa

24.11.2021  koosolek nr 1

 • Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
 • Arengukava 2022 - 2028 kinnitamine.
 • Ülevaade 2021. a eelarve täitmisest ja ettepanekud 2022. a eelarvesse.
 • I trimestri kokkuvõtted, vajadusel tugimeetmete määramine.
 • Muudatuste sisseviimine loovtöö läbiviimise korda.

 

16.03.2022   koosolek nr 2

 • Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
 • II trimestri tulemuste  kokkuvõte, vajadusel tugimeetmete  määramine.

 

9.06.2022    koosolek nr 3

 • Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
 • 1.–8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja õpilaste tunnustamine.
 • Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.

 

16.06.2022   koosolek nr 4

 • Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (seoses täiendava õppetöö sooritamisega). 
 • Õpilaste põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
 • Õpilaste tunnustamine põhikooli lõpetamisel.

 

august 2022 koosolek nr 5

 • Direktori informatsioon eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest.
 • Üldtööplaani arutelu.