SÜMBOOLIKA

Missioon ja visioon


  • Kooli missiooniks on luua tingimused võimetekohaseks arenguks ja kujundada valmisolek elukestvaks õppeks, tagada antava hariduse stabiilsus ja usaldatavus.
  • Osula Põhikooli visiooniks on olla kool, kus õpilased tahavad õppida ja õpetajad õpetada.
  • Kooli missiooniks on luua tingimused võimetekohaseks arenguks ja kujundada valmisolek elukestvaks õppeks, tagada antava hariduse stabiilsus ja usaldatavus.
  • Osula Põhikooli visiooniks on olla kool, kus õpilased tahavad õppida ja õpetajad õpetada.