ÕPPETÖÖ

Eksamite ja tasemetööde toimumise ajad


Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite ajad 2022/2023. õppeaastal

 • eesti keel – 2. juuni 2023. a;
 • matemaatika – 7. juuni 2023. a;
 • valikeksam  – 12. juuni 2023.a.
   

 

Tasemetööd

 • 4. klassi matemaatika (kirjalik) – 19.-22. september 2022. a;
 • 4. klassi eesti keel (kirjalik) – 23. september 2022. a;
 • 4. klassi loodusõpetus (kirjalik) – 10.-13. oktoober 2022. a;
 • 7. klassi matemaatika (kirjalik) – 19.-22. september 2022. a;
 • 7. klassi eesti keel (kirjalik) – 23. september 2022. a;
 • 7. klassi loodusõpetus (kirjalik) – 10.-13. oktoober 2022. a;
 • III kooliastme inglise keel (kirjalik) – 17.-18. oktoober 2022. a;
 • III kooliastme inglise keel (suuline)– 17.-21. oktoober 2022. a.

 

Koolisisesed tasemetööd

 • 5. klass - lõimitud uurimistöö – mai 2023
 • 7. klass - kirjanduse suuline tasemetöö – aprill 2023
 • 5. ja 8. klassi uurimistööd  õpilase ja juhendaja poolt valitud teemal kinnitatakse 1. oktoobriks direktori käskkirjaga

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite ajad 2022/2023. õppeaastal

 • eesti keel – 2. juuni 2023. a;
 • matemaatika – 7. juuni 2023. a;
 • valikeksam  – 12. juuni 2023.a.
   

 

Tasemetööd

 • 4. klassi matemaatika (kirjalik) – 19.-22. september 2022. a;
 • 4. klassi eesti keel (kirjalik) – 23. september 2022. a;
 • 4. klassi loodusõpetus (kirjalik) – 10.-13. oktoober 2022. a;
 • 7. klassi matemaatika (kirjalik) – 19.-22. september 2022. a;
 • 7. klassi eesti keel (kirjalik) – 23. september 2022. a;
 • 7. klassi loodusõpetus (kirjalik) – 10.-13. oktoober 2022. a;
 • III kooliastme inglise keel (kirjalik) – 17.-18. oktoober 2022. a;
 • III kooliastme inglise keel (suuline)– 17.-21. oktoober 2022. a.

 

Koolisisesed tasemetööd

 • 5. klass - lõimitud uurimistöö – mai 2023
 • 7. klass - kirjanduse suuline tasemetöö – aprill 2023
 • 5. ja 8. klassi uurimistööd  õpilase ja juhendaja poolt valitud teemal kinnitatakse 1. oktoobriks direktori käskkirjaga