ÕPPETÖÖ

Korrapidamine


Korrapidaja

 • alustab tööd kell 8.00;
 • vahetunni ajal valmistab klassiruumi tunniks ette: peseb tahvli, õhutab ruumi, aitab aineõpetajal õppematerjali toomisel ja tagastamisel;
 • teatab tunni algul õpetajale puudujad;
 • koristab klassiruumi õppepäeva lõpul peseb tahvli, pühib põranda, sulgeb aknad;
 • reedel kastab lilled;
 • lõpetab töö pärast viimast tundi, kui ruum on koristatud.

Korrapidaja

 • alustab tööd kell 8.00;
 • vahetunni ajal valmistab klassiruumi tunniks ette: peseb tahvli, õhutab ruumi, aitab aineõpetajal õppematerjali toomisel ja tagastamisel;
 • teatab tunni algul õpetajale puudujad;
 • koristab klassiruumi õppepäeva lõpul peseb tahvli, pühib põranda, sulgeb aknad;
 • reedel kastab lilled;
 • lõpetab töö pärast viimast tundi, kui ruum on koristatud.