VEPA


VEPA metoodika on tõenduspõhine ennetustegevus.

VEPA-t kasutatakse tavapärase õppetöö käigus ja VEPA aitab lihtsate ning mänguliste klassijuhtimistehnikate abil luua toetavat õpikeskkonda.

VEPA toetab laste eneseregulatsiooni- ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengut, koolipere vaimset tervist ning ennetab laste riskikäitumist.

VEPA metoodika on tõenduspõhine ennetustegevus.

VEPA-t kasutatakse tavapärase õppetöö käigus ja VEPA aitab lihtsate ning mänguliste klassijuhtimistehnikate abil luua toetavat õpikeskkonda.

VEPA toetab laste eneseregulatsiooni- ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengut, koolipere vaimset tervist ning ennetab laste riskikäitumist.