Uudised

Õppetöö korraldus 16.03-27.03.2020 16. märts Inga


Head õpilased ja lapsevanemad!
 
Teavitame teid, et vastavalt valitsuse otsusele on Osula Põhikooli õppehoone õppetööks suletud alates esmaspäevast 16.03.2020-27.03.2020. Õppetöö jätkub sel ajaperioodil distantsõppe vormis. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta. 
 
Õppetöö
1. Distantsõpe on õppetöö erivorm kodus. Õpilased täidavad õpetajate antud ülesandeid.  Õpetajal on õigus distantsõppe ülesandeid kontrollida ja hinnata arvestatud / mittearvestatud.
2. Õppetöö korraldamise aluseks on klassi tunniplaan, mis on leitav kooli kodulehelt ja eKoolist. Kui eKool ei toimi, proovi mõne aja pärast uuesti.
3. eKooli kantakse ülesanded sama koolipäeva hommikuks hiljemalt kell 9. 
4. Aineõpetaja valib ise vahendid, metoodika ja suhtluskanali, mille abil õppetööd või konsultatsiooni läbi viia ja edastab selle info õpilasele eKooli kaudu.  Õppeülesannete järjekorra valib õpilane ise. Jälgima peab videotundide kellaaegu, mille teatab aineõpetaja eKooli kaudu.
5. Kui õpilane vajab konsultatsiooni, võtab õpilane ühendust aineõpetajaga.
6. Kui õpilane on distantsõppe ajal haige, siis lapsevanem teavitab sama päeva hommikul sellest klassijuhatajat. Sel juhul õpetajad arvestavad, et õpilane ei ole õppetöös aktiivne.


Infovahetus kooli ja kodu vahel
•    Infot edastatakse eKooli ja e-posti kaudu (@osulapk.ee-lõpuline) - palume neid suhtluskanaleid igapäevaselt jälgida.
•    Ainealastes küsimustes pöörduda aineõpetaja poole. 
•    Muudes küsimustes pöörduda klassijuhataja poole.
•    Tehnilistes küsimustes arvutiõpetaja pool.
•    Õppekorralduslike küsimuste korral palume pöörduda õppealajuhataja või direktori poole.

Kõik kokku lepitud arenguvestlused, väljasõidud ja ühisüritused lükkuvad edasi.

Vajadusel nõustavad õpilasi ja lapsevanemaid sotsiaalpedagoog, eripedagoog, huvijuht 

Käitu vastutustundlikult nii enda kui teiste suhtes!
 

Tunniplaan distantsõppe ajal 

Head õpilased ja lapsevanemad!
 
Teavitame teid, et vastavalt valitsuse otsusele on Osula Põhikooli õppehoone õppetööks suletud alates esmaspäevast 16.03.2020-27.03.2020. Õppetöö jätkub sel ajaperioodil distantsõppe vormis. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta. 
 
Õppetöö
1. Distantsõpe on õppetöö erivorm kodus. Õpilased täidavad õpetajate antud ülesandeid.  Õpetajal on õigus distantsõppe ülesandeid kontrollida ja hinnata arvestatud / mittearvestatud.
2. Õppetöö korraldamise aluseks on klassi tunniplaan, mis on leitav kooli kodulehelt ja eKoolist. Kui eKool ei toimi, proovi mõne aja pärast uuesti.
3. eKooli kantakse ülesanded sama koolipäeva hommikuks hiljemalt kell 9. 


4. Aineõpetaja valib ise vahendid, metoodika ja suhtluskanali, mille abil õppetööd või konsultatsiooni läbi viia ja edastab selle info õpilasele eKooli kaudu.  Õppeülesannete järjekorra valib õpilane ise. Jälgima peab videotundide kellaaegu, mille teatab aineõpetaja eKooli kaudu.
5. Kui õpilane vajab konsultatsiooni, võtab õpilane ühendust aineõpetajaga.
6. Kui õpilane on distantsõppe ajal haige, siis lapsevanem teavitab sama päeva hommikul sellest klassijuhatajat. Sel juhul õpetajad arvestavad, et õpilane ei ole õppetöös aktiivne.


Infovahetus kooli ja kodu vahel
•    Infot edastatakse eKooli ja e-posti kaudu (@osulapk.ee-lõpuline) - palume neid suhtluskanaleid igapäevaselt jälgida.
•    Ainealastes küsimustes pöörduda aineõpetaja poole. 
•    Muudes küsimustes pöörduda klassijuhataja poole.
•    Tehnilistes küsimustes arvutiõpetaja pool.
•    Õppekorralduslike küsimuste korral palume pöörduda õppealajuhataja või direktori poole.

Kõik kokku lepitud arenguvestlused, väljasõidud ja ühisüritused lükkuvad edasi.

Vajadusel nõustavad õpilasi ja lapsevanemaid sotsiaalpedagoog, eripedagoog, huvijuht 

Käitu vastutustundlikult nii enda kui teiste suhtes!
 

Tunniplaan distantsõppe ajal