Õppekodade loomine


Loodusteaduste

koda

Tehnoloogia ja

käsitöö koda

Meedia koda

Osula Põhikool Osula Põhikool Osula Põhikool
Antsla Gümnaasium Antsla Gümnaasium Antsla Gümnaasium
Kuldre Kool Kuldre Kool Kuldre Kool
Lüllemäe Põhikool Lüllemäe Põhikool Lüllemäe Põhikool
Tsirguliina Kool Tsirguliina Kool Tsirguliina Kool

Projekt on suunatud viie kooli (Kuldre Kool, Osula Põhikool, Tsirgulinna Keskkool, Lüllemäe Põhikool, Antsla Gümnaasium) õppe -ja ainekavaliste tegevuste tulemuslikumaks muutmiseks läbi praktilise ja uuendusliku õppekeskkonna.

Projekti raames luuakse viiele koolile (ühe piirkonna maakoolid) õppekvaliteeti tõstvad tingimused.
Arendatakse välja kolm koda (õppelaborit)- loodusteaduste koda, meedia koda, tehnoloogia ja käsitöö koda. Kõik kojad täiendavad üksteist ning kokkuvõttes on üks tervik.

Mobiilse loodusteaduse koja eesmärk on sisustada loodusteaduste kallakuga (keemia, füüsika, bioloogia, geograafia, loodusõpetus) koolitunde praktilisemate ainekavaliste tegevustega. Soetatakse liikuv haagislabor, mis hõlmab loodussäästlikke tuleviku lahendusi (päikeseenerga baasil erinevad süsteemid- ventilatsioon, küte- näidislahendused, elektrit tootev jalgratas jne), ilmavaatluse tegevuste läbiviimise võimalusi, taime, looma ja vee-elustiku uurimise tingimusi ning looduslike ehitusmaterjalide näiteid.
Haagis rajatakse võimalikult energiasäästlik ning targa maja põhimõtetel (ehitatakse Tehnopoli roheruumi näitel).

Kojast saadavad andmed koonduvad andmekogusse ja neid on võimalik pidevalt monitoorida ning kasutada loovtöödes ja projektõppes (analüüsida, koostada graafikuid, diagramme, tuuleroose, arvutada küttekulu, energiakulu, tuua välja kohaliku sise-ja väliskliima eripärad).

Antsla Gümnaasiumi õuele on pargitud põnev haagis. See on Loodusteaduste Koda, mis on viie kooli: Antsla Gümnaasium, Kuldre Kooli, Osula Põhikooli, Tsirguliina Kooli ja Lüllemäe Kooli ühisprojekti „majake“. 
Loodusteaduste koja projekt on suunatud õppe- ja ainetevaheliste tegevuste tulemuslikumaks muutmiseks läbi praktilise ja uuendusliku õpikeskkonna.
Selle põneva projekti juht on Astrid Org. Projekt valmis tänu meeskonna mõnusale koostööle. Looduskoja treileri ehitaja oli Alro Metal OÜ. 
Loodusteaduste koda pakub õppetundides fantastilisi võimalusi praktilisteks tegevusteks, ettevõtlikkuseks, VUNK tegevuseks ja põnevusteks. Igas koolis on see koda õppeaasta jooksul seitse nädalat, kuid osad seadmed jaotatakse koolidesse ära, seega tõotab tulla põnev õppeaasta. II kooliastme loodusõpetuse õpetajana tänan võimaluse eest olla osa sellest põnevast ettevõtmisest. Teist aastat püüame tegutseda GLOBE tegemistes. GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit Environment) on ülemaailmne alg-, põhi- ja keskkooli õpilastele mõeldud uurimuslikku õpet ja praktilisi tegevusi pakkuv keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogramm. Läbi uurimusliku õppe on GLOBE-i visiooniks edendada ja toetada õpilaste, õpetajate ja loodusteadlaste koostööd keskkonna ja Maa kui süsteemi uuringute valdkonnas. Antsla koolis tegutsevad GLOBEga enamasti viienda klassi õpilased. Eelmise aasta viiendikud said selle tööga kenasti hakkama, kindlasti ka selle aasta viies klass saab selle tööga hakkama. 

Looduskoja kojavanem Ülle Anier

Projekt on suunatud viie kooli (Kuldre Kool, Osula Põhikool, Tsirgulinna Keskkool, Lüllemäe Põhikool, Antsla Gümnaasium) õppe -ja ainekavaliste tegevuste tulemuslikumaks muutmiseks läbi praktilise ja uuendusliku õppekeskkonna.

Projekti raames luuakse viiele koolile (ühe piirkonna maakoolid) õppekvaliteeti tõstvad tingimused.
Arendatakse välja kolm koda (õppelaborit)- loodusteaduste koda, meedia koda, tehnoloogia ja käsitöö koda. Kõik kojad täiendavad üksteist ning kokkuvõttes on üks tervik.

Mobiilse loodusteaduse koja eesmärk on sisustada loodusteaduste kallakuga (keemia, füüsika, bioloogia, geograafia, loodusõpetus) koolitunde praktilisemate ainekavaliste tegevustega. Soetatakse liikuv haagislabor, mis hõlmab loodussäästlikke tuleviku lahendusi (päikeseenerga baasil erinevad süsteemid- ventilatsioon, küte- näidislahendused, elektrit tootev jalgratas jne), ilmavaatluse tegevuste läbiviimise võimalusi, taime, looma ja vee-elustiku uurimise tingimusi ning looduslike ehitusmaterjalide näiteid.
Haagis rajatakse võimalikult energiasäästlik ning targa maja põhimõtetel (ehitatakse Tehnopoli roheruumi näitel).

Kojast saadavad andmed koonduvad andmekogusse ja neid on võimalik pidevalt monitoorida ning kasutada loovtöödes ja projektõppes (analüüsida, koostada graafikuid, diagramme, tuuleroose, arvutada küttekulu, energiakulu, tuua välja kohaliku sise-ja väliskliima eripärad).

Antsla Gümnaasiumi õuele on pargitud põnev haagis. See on Loodusteaduste Koda, mis on viie kooli: Antsla Gümnaasium, Kuldre Kooli, Osula Põhikooli, Tsirguliina Kooli ja Lüllemäe Kooli ühisprojekti „majake“. 
Loodusteaduste koja projekt on suunatud õppe- ja ainetevaheliste tegevuste tulemuslikumaks muutmiseks läbi praktilise ja uuendusliku õpikeskkonna.
Selle põneva projekti juht on Astrid Org. Projekt valmis tänu meeskonna mõnusale koostööle. Looduskoja treileri ehitaja oli Alro Metal OÜ. 
Loodusteaduste koda pakub õppetundides fantastilisi võimalusi praktilisteks tegevusteks, ettevõtlikkuseks, VUNK tegevuseks ja põnevusteks. Igas koolis on see koda õppeaasta jooksul seitse nädalat, kuid osad seadmed jaotatakse koolidesse ära, seega tõotab tulla põnev õppeaasta. II kooliastme loodusõpetuse õpetajana tänan võimaluse eest olla osa sellest põnevast ettevõtmisest. Teist aastat püüame tegutseda GLOBE tegemistes. GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit Environment) on ülemaailmne alg-, põhi- ja keskkooli õpilastele mõeldud uurimuslikku õpet ja praktilisi tegevusi pakkuv keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogramm. Läbi uurimusliku õppe on GLOBE-i visiooniks edendada ja toetada õpilaste, õpetajate ja loodusteadlaste koostööd keskkonna ja Maa kui süsteemi uuringute valdkonnas. Antsla koolis tegutsevad GLOBEga enamasti viienda klassi õpilased. Eelmise aasta viiendikud said selle tööga kenasti hakkama, kindlasti ka selle aasta viies klass saab selle tööga hakkama. 

Looduskoja kojavanem Ülle Anier

Loodusteaduste

koda

Tehnoloogia ja

käsitöö koda

Meedia koda

Osula Põhikool Osula Põhikool Osula Põhikool
Antsla Gümnaasium Antsla Gümnaasium Antsla Gümnaasium
Kuldre Kool Kuldre Kool Kuldre Kool
Lüllemäe Põhikool Lüllemäe Põhikool Lüllemäe Põhikool
Tsirguliina Kool Tsirguliina Kool Tsirguliina Kool