ÕPPETÖÖ

Õppeaasta eesmärgid


2022/23 õppeaasta õppe-kasvatustöö üldeesmärgid:

2022/23 õppeaasta õppe-kasvatustöö üldeesmärgid: