ÕPPETÖÖ

Õppeaasta eesmärgid


Kooli meeskonna tugevdamine

  • Ühiselt vastu võetud otsuste täitmine ja kokkulepetest kinnipidamine.
  • Ühistegevused.

 

Sotsiaalsete oskuste arendamine

  • Märkamine.
  • Ühtsete reeglite järjepidev nõudmine.
  • Õpilaste omavaheline koostöö.

Kooli meeskonna tugevdamine

  • Ühiselt vastu võetud otsuste täitmine ja kokkulepetest kinnipidamine.
  • Ühistegevused.

 

Sotsiaalsete oskuste arendamine

  • Märkamine.
  • Ühtsete reeglite järjepidev nõudmine.
  • Õpilaste omavaheline koostöö.