ÕPPETÖÖ

Eksamite ja tasemetööde toimumise ajad


Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite ajad 2024/2025. õppeaastal

 • eesti keel – 22.04.2025;
 • matemaatika – 07.05.2025;
 • valikeksam  – 12.05.2025.
   

 

Tasemetööd

 • 4. klassi eesti keel (kirjalik) – 07.-09.10.2024;
 • 4. klassi loodusõpetus (kirjalik) – 23.-25.09.2024;
 • 4. klassi matemaatika (kirjalik) – 09.-11.10.2024;
 • 7. klassi eesti keel (kirjalik) – 24.-26.09.2024;
 • 7. klassi loodusõpetus (kirjalik) – 30.09-02.10.2024;
 • 7. klassi matemaatika (kirjalik) – 03.10, 7.-8.10.2024;
 • III kooliastme inglise keel (kirjalik) – 29.10.2024;
 • III kooliastme inglise keel (suuline)– 30.10-01.11.2024.

 

Koolisisesed tasemetööd

 • 5. klass - lõimitud uurimistöö – mai 2025:
 • 7. klass - kirjanduse suuline tasemetöö – aprill 2025;
 • 5. ja 8. klassi uurimistööd  õpilase ja juhendaja poolt valitud teemal kinnitatakse 1. oktoobriks direktori käskkirjaga

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite ajad 2024/2025. õppeaastal

 • eesti keel – 22.04.2025;
 • matemaatika – 07.05.2025;
 • valikeksam  – 12.05.2025.
   

 

Tasemetööd

 • 4. klassi eesti keel (kirjalik) – 07.-09.10.2024;
 • 4. klassi loodusõpetus (kirjalik) – 23.-25.09.2024;
 • 4. klassi matemaatika (kirjalik) – 09.-11.10.2024;
 • 7. klassi eesti keel (kirjalik) – 24.-26.09.2024;
 • 7. klassi loodusõpetus (kirjalik) – 30.09-02.10.2024;
 • 7. klassi matemaatika (kirjalik) – 03.10, 7.-8.10.2024;
 • III kooliastme inglise keel (kirjalik) – 29.10.2024;
 • III kooliastme inglise keel (suuline)– 30.10-01.11.2024.

 

Koolisisesed tasemetööd

 • 5. klass - lõimitud uurimistöö – mai 2025:
 • 7. klass - kirjanduse suuline tasemetöö – aprill 2025;
 • 5. ja 8. klassi uurimistööd  õpilase ja juhendaja poolt valitud teemal kinnitatakse 1. oktoobriks direktori käskkirjaga